Coordinadora Obrera Sindical:

El sector públic de Catalunya té 100.000 treballadores interines i temporals. La temporalitat al sector públic es manté entre el 25 i el 33% quan hauria d’estar al voltant del 8%. Per tant, actualment, entre una quarta part i un terç dels treballadors i treballadores públiques es troben en una situació de no estabilitat. Recalquem, a més, que aquesta temporalitat, específicament en interinatge, afecta el triple a les dones. Davant d’aquesta situació, el TJUE ha indicat, reiteradament en diverses sentències, l’obligació que els seus estats membres estableixin uns criteris per limitar la temporalitat i prenguin mesures per sancionar-ne l’abús en cas de produir-se. La proposició de llei en tràmit compleix amb ambdós requeriments: limita a 3 anys el temps màxim en què es considera raonable mantenir la temporalitat i determina que la sanció, en cas d’incompliment, sigui l’estabilitat en igualtat de drets i condicions, d’acord amb les directrius europees. Així, s’aplica una sanció similar a l’existent en el sector privat per atendre al principi d’equivalència i atorgar a les treballadores una protecció similar davant l’abús en tots els sectors. En lloc de donar compliment a aquestes sentències, el govern de l’estat espanyol i la resta d’administracions han optat per rebaixar la temporalitat a través de convocatòries de concurs oposició d’accés lliure, després d’haver abusat de la figura del personal interí i sense haver mostrat el més mínim interès a regularitzar la seva situació, establint la sanció necessària. En aquest context, el concurs oposició no compleix amb la normativa europea i…

Font: Coordinadora Obrera Sindical: Estabilització per al personal públic interí i temporal, ja!