Intersindical-CSC:

El sindicat republicà constata que la situació és excepcional i aposta per una reforma legislativa, pel concurs de mèrits i per una planificació de futur que permeti l’estabilització de les plantilles i que la situació actual no es repeteixi. La Intersindical ha emès un comunicat en el qual explica el document aprovat pel seu Consell Nacional titulat «Proposta d’acord del personal en situació d’abús de temporalitat en l’àmbit de les administracions públiques». En aquest document, el sindicat afirma que la temporalitat laboral és sinònim de precarietat, que en el moment actual és necessària i urgent l’estabilització del personal interí, i denuncia «la irresponsabilitat de moltes administracions públiques» per la manca de convocatòries i concursos durant anys, «la qual cosa suposa un incompliment flagrant de la normativa». Des del sindicat es posa èmfasi en la necessitat de retenir «el coneixement i l’experiència de moltes persones» que no han pogut optar a una plaça estable de treball, i fa una defensa dels serveis públics com a pilar fonamental de la societat, tot advertint del perill d’una «pèrdua immediata de la qualitat dels serveis públics» si no es garanteixen els drets laborals d’aquests treballadors amb un lloc de feina estable.La idea de fons que expressa el sindicat és que situacions excepcionals, com consideren que és l’actual, marcada per un índex d’interinatge excessiu, requereixen mesures excepcionals que permetin «una solució legislativa a l’abús de temporalitat». Alerten que la taxa d’interins sobre el total se situa, de mitjana, al voltant del 30%, malgrat que l’objectiu…

Font: Intersindical-CSC: La Intersindical reclama a la Generalitat i al govern de l’estat una reforma legislativa per posar fi a la precarietat dels treballadors interins