CGT Catalunya:

El passat 6 d’abril, avui fa 65 dies, es va iniciar una vaga indefinida seguida per la pràctica totalitat de carters i carteres de la Unitat de Repartiment 4 de Correus a Sabadell. Els barris afectats sumen unes 70.000 persones de la ciutat i estimem que, a hores d’ara, hi ha més de 200.000 enviaments aturats a les oficines. Paqueteria, multes, citacions judicials, trànsit, vacunació, sanitat, documentació oficial de tot tipus que no s’ha pogut entregar per l’actitud intransigent dels responsables de Correus, encapçalats pel cap de distribució a Catalunya, Javier Berbel. La vaga estava motivada per tres punts, dels quals dos ja estan resolts en opinió del comitè de vaga: Aturar l’autoritarisme de la responsable de la UR4. El comitè de vaga considera que la sanció realitzada és satisfactòria. Problemes de seguretat i salut a les instal·lacions. L’empresa ha realitzat les mesures reivindicades pels i les vaguistes. Dimensionament correcte de la sobrecàrrega estructural de treball i realització de les contractacions necessàries. Sense acord, Correos donava una versió ‘de paraula’ a mediació de la Generalitat, però quan el comitè de vaga demanava que si ho posaven per escrit s’acabava la vaga en aquell moment, llavors es negaven a fer-ho. Menteixen i no donen cap garantia de compliment ni dels seus propis estudis de dimensionament. Cal recordar que la plantilla de la UR4 porta anys sent un 33% menor que la quantitat necessària anual estimada per la pròpia empresa, descarregant aquesta pressió extra sobre els i les treballadores. Vist que el…

Font: CGT Catalunya: Canvi de fase en el conflicte de Correus a Sabadell en el 65è dia de vaga