CGT Catalunya:

La situació de la plantilla al conjunt de les Universitats, en general, i a la UAB, en particular, és des de fa temps insostenible. Ara, amb la crisi catalitzada per la COVID-19, el grau d’explotació a què es veu sotmesa la plantilla s’ha incrementat encara més, arribant fins i tot a denegar pròrrogues contractuals aprovades pel propi ministeri. La manca de voluntat negociadora per part de la UAB, menyspreant el conjunt dels treballadors, no ens ha deixat cap altra alternativa que la convocatòria de vaga pels propers dies 8, 9, 10 i 11 de juny. Les exigències mínimes immediates que permetin començar a redirigir la nefasta situació de la plantilla són: 1.- La finalització de la concatenació fraudulenta de contractes temporals. 2.- Aturar l’increment de ràtios en graus i màsters. L’increment de ràtios perjudica objectivament la qualitat de la docència i incrementa la sobrecàrrega docent del professorat, ja que el que es busca és eliminar llocs de treball. 3.- El reconeixement de l’esforç addicional que en molts casos, tant en l’àmbit docent com en el d’administració, suposa l’activitat laboral de forma telemàtica. 4.- El compliment estricte de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) i l’aplicació del quart any de contracte. 5.- La immediata equiparació salarial dels investigadors postdoctorals propis de la UAB a les taules salarials que es desprenen de la Llei 14/2011 de la Llei de la Ciència i la garantia que l’adequació de la seva càrrega docent al màxim que estableix la llei en el curs 2021-2022…

Font: CGT Catalunya: Tombem els pilars de la precarietat. VAGA del 8 al 11 juny