CGT Catalunya:

La pandèmia de la COVID-19 ha amplificat les carències estructurals dels serveis i ha posat en estat crític l’exercici professional de les treballadores de l’IMSS (Institut Municipal de Serveis Socials) i l’atenció a la ciutadania, desbordant les previsions de demanda de recursos bàsics de la població, a causa de l’aturada econòmica i laboral en molts sectors i la manca de respostes àgils d’altres administracions. Avui dia la població està patint un agreujament de la seva situació, i una vulneració dels drets de cobertura de necessitats bàsiques, amb un increment dels processos judicials per desnonaments. És temptador al·ludir a la pandèmia mundial com excusa per tot, però ja fa anys que alertàvem del que ara ha esclatat. Una d’aquestes alertes ha estat la històrica manca d’una planificació àgil, preventiva i executiva de les necessitats reals dels diferents barris de la Ciutat en l’àmbit de Serveis Socials, en l’atenció de la Infància en risc i en la violència masclista. Aquesta inacció provoca que s’hagi de fer una atenció massa assistencial per cobrir necessitats bàsiques d’un ample sector de població; amb uns equips desbordats, que no poden fer la principal funció d’Atenció Social que és l’acompanyament integral i la promoció de l’autonomia personal, funció aquesta cada vegada més allunyades de l’activitat habitual. Tot plegat fa que els riscos psicosocials associats a la feina de les treballadores arribin a límits insuportables. Fins a on i fins quan podrem sostenir el malestar de les nostres veïnes si no tenim un escenari de futur d’oportunitats per…

Font: CGT Catalunya: Vaga General al IMSS 7 de Juny 2021