Coordinadora Obrera Sindical:

Cal estudiar amb profunditat la contrareforma de les pensions del 2021. El mes passat, la sectorial de pensionistes de la COS vam fer un comunicat en el qual fèiem una valoració d’urgència de la primera part de la reforma de les pensions. Ara cal una anàlisi més pausada i a fons. Abans d’entrar en matèria insistim que la viabilitat de les pensions implica augmentar els ingressos via augment de cotitzacions, la qual cosa vol dir augment del Salari Mínim Interprofessional i reducció de la jornada laboral, la qual cosa produiria un augment de cotitzants i reducció de l’atur i, per tant, de prestacions. D’altra banda, acabar amb les hores extres que no es paguen, les mitges jornades fraudulentes i amb els falsos autònoms i que, tal com estava previst el 2019, les treballadores de la llar passen al règim general de la Seguretat Social. Rebutgem doncs aquesta reforma com les anteriors del 2011 i 2013 perquè són retallades de les pensions sobretot de les futures, tal com dèiem en el nostre comunicat, però analitzem cada aspecte de la reforma. Augment de les pensions referenciat a l’IPC. Patronal, sindicats del règim i govern ens han venut calcular l’argument de les pensions d’acord amb l’IPC com una millora. Sí que és una millora respecte a la contrareforma del 2013 del PP, però en realitat és restituir l’IPC com a criteri d’augment, que era el criteri anterior a aquesta contrareforma del 2013. Ara bé, en realitat pot ser un retrocés encobert… Per què?…

Font: Coordinadora Obrera Sindical: La lletra petita de la nova contrareforma de les pensions