Intersindical-CSC:

Durant les últimes setmanes, l’agenda política del país ha quedat monopolitzada per l’augment imparable del preu de l’electricitat. Una cursa que no sembla tenir fi i que ha aixecat uns quants vels rere els quals s’amaga l’obscur funcionament del sistema elèctric espanyol. La problemàtica de fons, en el cas del preu de l’electricitat, no és cap altra que la gestió d’un bé públic fonamental i d’interès econòmic general. Des de la INTERSINDICAL considerem: • Que no tenim marge de maniobra dins l’actual estructura política de l’estat espanyol. • Que la gestió neoliberal dels serveis públics ha fracassat. • Que el traspàs de drets de la ciutadania a les empreses és inadmissible. • Que el context econòmic actual és un oportunitat. (Podeu accedir al document íntegre des d’aquest enllaç). PER TOT AIXÒ, LA INTERSINDICAL DEMANEM: PRIMER. Que el govern català, ara que disposa de poder per condicionar l’espanyol, el pressioni perquè adopti aquelles mesures urgents i necessàries que permetin estabilitzar el cost de l’electricitat i fixar-lo a un preu just i assequible. SEGON. Que s’adoptin els mecanismes pertinents per impedir que l’augment del preu de l’electricitat no operi com a barrera per accedir-hi i aguditzi així el problema de la pobresa energètica. TERCER. Que els agents polítics, econòmics i socials d’aquest país acordin urgentment un pla estratègic de transició energètica que pivoti sobre tres pilars: (1) garantir que el cicle de l’energia elèctrica estigui en mans públiques; (2) assegurar la suficiència energètica del país a través de fonts renovables; i (3)…

Font: Intersindical-CSC: Per una gestió energètica pública, catalana i al servei de la classe treballadora