Partit Comunista del Poble de Catalunya:

Any rere any ens preguntem, què està fallant en les polítiques públiques davant de les violències masclistes? Serveix el pacte d’estat contra la violència? És només qüestió de diners, com ens vol fer creure el govern? La situació continua sent la mateixa, la violència forma part de la vida quotidiana de les dones després de molts anys d’un conjunt de lleis i polítiques que no són efectives, que es dirigeixen a les conseqüències, a l’assistencialisme a les víctimes i ni tan sols a aquest nivell aconsegueixen bons resultats, i al punitivisme com a solucions. On són les mesures que realment vagin a les bases del problema? on les campanyes integrals de formació i conscienciació sobre la desigualtat, la discriminació i els estereotips de gènere? per quan un pla estatal d’educació afectiu sexual que eduqui la infància i la joventut? Davant la violència de gènere el recurs de les institucions de comptabilitzar agressions, de lamentar però no prevenir amb les seves concentracions silencioses, de poc ens serveix tenir una ministra d’igualtat, a l’autoanomenat govern feminista i “més progressista de la història” que ens ha portat la desmobilització dels moviments socials, en particular, com sol ser habitual, de part del feminisme burgès que amb les seves profundes aliances amb el PSOE i PODEM confon el paper de les institucions amb el de la mobilització social i popular. És evident que les mesures no s’estan dirigint cap a processos transformadors, atès que la naturalesa reformista i socialdemòcrata del govern no pot confrontar l’essència…

Font: Partit Comunista del Poble de Catalunya: La nostra lluita decideix, No a la violència contra les dones