Intersindical-CSC:

Actualment, el sindicalisme corporatiu i d’obediència espanyolista d’UGT i CCOO interpreta interessadament la normativa i ens impedeix a La Intersindical tenir representació a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat de Catalunya. El pacte del 2005 sobre els drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya és conseqüència de la normativa europea i espanyola de prevenció de riscos laborals. Aquest pacte va crear entre d’altres la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals com a òrgan superior de participació del personal funcionari i laboral en l’elaboració de les polítiques de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya per organitzar-ne la gestió. El que no acceptem de cap de les maneres és que aquests sindicats en qüestió no ens reconeguin la nostra participació en aquesta Comissió i deixin a La Intersindical, que actualment representa milers de treballadors i treballadores, sense veu en les polítiques i decisions més importants en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. Denunciem que pels seus interessos egoistes corporatius i en contra del que és més beneficiós per a tot el personal de la Generalitat qüestionin el dret de la La Intersindical a participar en l’elaboració de polítiques de Prevenció de Riscos Laborals, a on podríem intervenir en la coordinació de les tres comissions paritàries sectorials de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat per homogeneïtzar aquestes polítiques a tot el personal, en…

Font: Intersindical-CSC: Lluitem per la representació a la Comissió paritària general de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat de Catalunya