Partit Comunista del Poble de Catalunya:

El proper dimarts 30 de novembre, una vegada més aquesta tardor, es crida a la vaga a treballadores i treballadors del sector públic. 4 sindicats convoquen aquesta propera vaga: Intersindical (CSC), IAC, Co.bas i CGT (que convoca també el dia 2 de desembre en solitari). Les reivindicacions estan relacionades amb les propostes que hi ha damunt la taula per adaptar la contractació que realitzen les administracions públiques de l’estat a les exigències de la Unió Europea, la qual pressiona sobre la temporalització laboral en la negociació dels fons de recuperació, una altra trampa que pagarem les classes populars. Segons les últimes dades de l’INE, els contractes temporals en el sector públic ja superen en nombre als del sector privat (31,6% sector públic, 24,6% del sector privat) i segons reconeix el mateix Govern, actualment hi ha 300.000 persones que estan realitzant funcions estructurals amb un contracte temporal. Xifra que amb la Covid-19 ha superat el milió de persones a tot Espanya. Aquesta precarització de les condicions laborals al sector públic no ha esdevingut d’un dia per l’altre. Fa almenys 2 dècades que l’administració pública s’utilitza com a laboratori de la precarització que després es trasllada a la legislació dirigida al sector privat. Cal que tinguem present que les polítiques públiques relacionades amb la contractació laboral segueixen el rumb de la flexibilització, temporalitat i desmantellament dels serveis públics en favor de la privatització des de la introducció de les empreses de treball temporal (ETT’s) a principis dels anys 90 del segle passat. Tot…

Font: Partit Comunista del Poble de Catalunya: Nova vaga contra l’abús de temporalitat al sector públic