Intersindical-CSC:

Durant el passat mes d’agost es van contractar més de cinquanta persones per treballar als centres de Primària Girona que no consten a la borsa de treball penjada al portal de la transparència de l’ICS. En diferents escrits demanem, tant a la responsable que gestiona la borsa de treball, com a la cap de personal de la DAP Primària ICS Girona la raó de no contractar a professionals que ja consten a les llistes, però cap dels escrits se’ns contesta per part d’elles. Demanem si les vacants ocupades per persones que es van contactar per part d’elles per cobrir aquelles absències, es van notificar també als professionals que si que hi consten. Tampoc se’ns va contestar. Preguntem si les vacants es van publicitar en algun diari o mitjà de comunicació a persones, que no estiguent inscrites a la borsa de treball, volguessin treballar a l’ICS, tampoc se’ns va donar cap resposta a aquesta consulta. És gravíssim aquest tipus de comportament, per la raó que els professionals que gestionen la borsa de treball aquí al nostre territori han de regir el procés de contractació de personal temporal sota els criteris d’objectivitat, honestedat, imparcialitat i retiment de comptes, principis que s’han violat al llarg del mes d’agost 2021. Així mateix, volem recordar que a l’article 11 del Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, publicat al DOGC número 8049 de 24 de gener 2020 indica literalment que “l’ordre d’assignació de les ofertes de treball es farà en funció de la…

Font: Intersindical-CSC: La Intersindical denunciem l’ICS a Inspecció de Treball per la contractació de més de 50 persones que no constaven a la borsa de treball durant el mes d’agost